Kortverblijf Polderzicht

Contact

WZC POLDERZICHT
Albrecht Rodenbachstraat 12
8370 Blankenberge

Info en reservatie na afspraak met de sociale dienst van vzw Bejaardenzorg de Lindeboom op het telefoonnummer 050 / 63 36 43

Algemene informatie

 • iemand kan tijdelijk niet langer zelfstandig wonen…
 • iemand dient tijdelijk te revalideren na ontslag uit het ziekenhuis…
 • iemand voor wie de familie tijdelijk niet kan zorgen door vakantie of ziekte van de mantelzorger…

de oplossing… “Centrum voor kortverblijf Polderzicht”

 • Het woon- en zorgcentrum Polderzicht beschikt over acht individuele kamers kortverblijf.
 • Een opname in het centrum voor kortverblijf kan, zolang de bejaarde niet kan terugvallen op de reguliere thuiszorg en/of mantelzorg, met een maximum van zestig opeenvolgende dagen of negentig dagen over een periode van één jaar. Een afwijking op deze maximale verblijfsduur is enkel mogelijk mits een gemotiveerd verslag van een sociaal werker.
 • Er wordt geen minimum of maximum leeftijdsgrens vooropgesteld.
 • Het centrum biedt aan licht- of zwaarzorgbehoevende personen de mogelijkheid om gedurende een periode dag en nacht door te brengen in een aangename omgeving, samen met de bewoners van het Wzc Polderzicht.

Vergoeding

61,47 €/dag

In deze vergoeding is inbegrepen:

 • ontbijt, middag- en avondmaal op de kamer bezorgd
 • ’s namiddags koffie met versnapering
 • dieetvoeding volgens doktersvoorschrift
 • volledige kamerbediening bij ziekte
 • kompleet onderhoud van de kamer
 • onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het totale gebouw
 • gebruik van linnengoed van de instelling
 • centrale verwarming, elektriciteit en water
 • verpleegkundige permanentie en verzorging
 • ontspanningsmogelijkheid onder leiding van ergotherapeut en animator
 • gebruik zithoek -salons
 • informatieve en sociale dienstverlening

Niet inbegrepen:

 • dokter, apotheek, kapper, pedicure, …
 • was van persoonlijk linnen
 • niet in de gewone maaltijden begrepen voeding en dranken
 • bijkomende kameraccommodatie zoals telefoon, distributie, …