Home

Beste familie,

Zoals U al kon vernemen via de media heeft de Vlaamse Taskforce COVID-19 beslist om de bezoekregeling in de woon- en zorgcentra te wijzigen. Dit houdt in dat er vanaf maandag 7 september een nieuwe bezoekregeling van start gaat. Zodra één besmetting word vastgesteld  zal de bezoekregeling aangepast worden.

  • Bezoek is dagelijks mogelijk.
  • Er zijn geen beperkingen qua aantal bezoekers, momenten en/of frequentie. Wij zijn er echter niet gerust in en vragen U dan ook om de basisregels te respecteren en zich te registreren bij het betreden van het woon- en zorgcentrum.
  • Het dragen van een mondmasker en handschoenen zijn ten alle tijde verplicht. Mondmasker brengt u zelf mee en draagt u al vóór het binnenkomen, handschoenen worden door ons voorzien.
  • Handhygiëne: ontsmet uw handen bij het binnen en buiten gaan.
  • Hou gedurende het hele bezoek rekening met de afstandsregel en vermijd fysiek contact.
  • Huisdieren zijn niet toegelaten.

Verder zijn bewoners vrij om naar buiten te gaan, mits in acht name van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten het woon- en zorgcentrum.

Indien U de maatregelen niet respecteert, zal u verzocht worden het woon- en zorgcentrum te verlaten en kan verder bezoek geweigerd worden.

Tot slot rekenen wij op jullie gezond verstand om samen het virus buiten onze huizen te houden.

Dank voor uw medewerking

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.