Home

  Beste familie,

In alle woonzorgcentra van De Lindeboom kregen de bewoners en het personeel een 2de vaccin toegediend.

Momenteel wordt de bezoekregeling aangepast.

Voor een actuele stand van zaken kan u best telefonisch contact opnemen met het woonzorgcentrum zelf.

Wzc Lindenhove 050/63.36.00

Wzc Polderzicht 050/43.46.00

Wzc Tilia 050/71.45.45

Wzc Olvo 050/53.04.00


Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.