Home

Beste familie,

Daar wij nog steeds voldoen aan de verplichte vaccinatiegraad binnen ons woon- en zorgcentrum kunnen wij een beetje versoepelen. Zo komen wij weer een stapje dichter bij het nieuwe normaal…

De nieuwe bezoekregeling is van toepassing vanaf zaterdag 8 mei.

 • Bezoek is dagelijks mogelijk van 10u tot 18u.
 • Telefonisch registreren voor het weekend is niet meer nodig.
 • Schriftelijke registratie aan de ingang door het voorziene formulier in te vullen.
 • Er worden maximum 2 bezoekers tegelijkertijd toegelaten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 • Houd rekening met het bewaren van afstand en vermijd fysiek contact.
 • Handhygiëne: ontsmet uw handen bij het binnen en buiten gaan.
 • Wij vragen om de deur van de kamer gedurende het bezoek open te laten en de ruimte voldoende te verluchten.
 • Onnodige verplaatsingen in het gebouw worden vermeden.
 • Huisdieren zijn toegelaten.
 • De cafetaria is toegankelijk voor bewoners en bezoekers.
  • Gelieve uw tafel en stoelen te ontsmetten na gebruik.
  • Mondneusmasker blijft verplicht voor de bezoeker(s).
  • Wij zijn voorstander van bezoek in de open lucht. Gebruik zoveel als mogelijk het terras.
  • Er mag maar een beperkt aantal personen terzelfdertijd in de cafetaria aanwezig zijn, zoals interfederaal beslist. Gelieve dit te respecteren.
 • Bewoners zijn vrij om naar buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, conform de lokale en/of nationale bepalingen.
 • Bezoek bij bewoners in een palliatieve situatie blijft mogelijk na overleg met de directie.
 • Andere afwijkingen van de huidige bezoekregeling zijn bespreekbaar.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken om mee te helpen aan een veilige en een gezonde omgeving door de maatregelen correct te volgen. 

Bedankt! 

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.