Home

Beste familie,

 

Door enkele coronabesmettingen in onze woon-en zorgcentra, de slechte evolutie van de coronacijfers in de regio en na overleg met de coördinerende arts zijn wij genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen.

Bezoek is niet toegelaten tot 31 oktober en dit 

met onmiddellijke ingang.

 

Facetime met onze bewoners, een bezoek in de babbelbox en het op- en afhalen van de was kan enkel op afspraak. Een afspraak kan U maken van maandag tot vrijdag via het nummer 050/63 36 00.

 

We zijn er ons van bewust dat dit geen aangename maatregel is, maar trachten hiermee het COVID-19 verder buiten onze woon- en zorgcentra te houden.

 

U kan ons allen tijde bereiken op het centrale nummer van ons rusthuis voor al uw vragen of informatie over uw partner, moeder, vader, grootmoeder of grootvader.

  

Dank voor jullie begrip en medewerking. 

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.