Home

 Beste familie,

Sinds maart verloopt het leven zowel binnen als buiten onze muren anders. Het weegt zwaar, dat weten wij. Meer dan ooit beseffen we dat zorgen voor elkaar en het leven essentieel zijn en dat vraagt een groot engagement van ons allemaal. De voorbije weken was het zwoegen om de verspreiding van het virus te beperken binnen onze voorzieningen. Onze inspanningen worden beloond want de laatste testing was gunstig. 

Natuurlijk beseffen wij dat warm sociaal contact van belang is voor jullie en jullie dierbare. Helaas zal de bezoekregeling momenteel niet gewijzigd worden. Het is cruciaal om hoopvol te blijven en de veiligheidsmaatregelen te volgen. We gaan er samen voor. Met zicht op de feestdagen kunnen wij al meegeven dat er volop gebrainstormd wordt om deze periode aangenaam en veilig te laten verlopen. Later volgt hierover meer informatie. 

Uiteraard willen wij meegaand zijn in deze moeilijke periode. Wij staan dan ook open voor elke vraag, ook wat bezoek betreft. Uw vraag kan steeds geweigerd worden omwille van organisatorische redenen en/of doordat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. 

U kan ons ten allen tijde bereiken op het centraal nummer voor al uw vragen en bezorgdheden. 

Hou het veilig en gezond. 

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.