Met dit schrijven moeten wij u jammer genoeg in kennis stellen dat wij vanaf 23 juli de bezoek- en uitgangsregeling terug moeten aanpassen.

Wij hebben deze beslissing moeten nemen op advies van de coördinerende artsen van onze woon- en zorgcentra die, net zoals in het ganse land, een abnormale stijging van het aantal covid- besmettingen vaststellen in hun praktijk en in die van de collega’s, dit in het belang van jullie welzijn en gezondheid.

Om uw veiligheid te waarborgen is vanaf 23 juli :

  • Bezoek enkel nog mogelijk op afspraak tussen 11u en 17u in de babbelbox of met de nodige afstand in de tuin bij mooi weer.
  • Kamerbezoek is niet meer toegelaten
  • Noodzakelijke verplaatsingen buiten het wzc door de bewoners is enkel nog toegelaten na overleg en toestemming van de directie

De nieuwe regeling is van toepassing tot en met 5 augustus.

Met dank voor uw begrip.
Directieteam vzw De Lindeboom

Recente activiteiten

wzc Lindenhove

wzc Polderzicht

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.