Home

  Beste familie,

Mede dankzij jullie inspanningen zijn wij er in geslaagd om het virus terug onder controle te krijgen. Alle personeelsleden en bewoners testten bij de laatste algemene testing allemaal negatief. Als dat geen goed nieuws is met de feestdagen voor de deur. Helaas zullen deze niet verlopen zoals andere jaren. Daarom hebben wij een licht aangepaste bezoekregeling uitgewerkt vanaf 14 december. 

Op maandag, woensdag en vrijdag blijft het bezoek doorgaan in de cafetaria.

Op dinsdag en donderdag zal het bezoek doorgaan in onze gezellige tipitent. Daar zal U een koffietje of een heerlijke chouffekoffie worden aangeboden. 

Daarbovenop bieden wij 2 extra bezoekdagen aan tijdens deze feestperiode. U kan een afspraak maken voor zaterdag 26 december 2020 en zaterdag 2 januari 2021. Per bewoner is er één bezoekmoment van 30 minuten. U kan met maximum 2 personen komen. 

Om het bezoek veilig en vlot te laten verlopen, vragen wij om stipt aanwezig te zijn. Vroeger komen heeft absoluut geen zin. Buiten wachten in deze koude temperaturen is voor niemand aangenaam. 

Tot slot beseffen we dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar er is een klein lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Laten we het virus samen overwinnen, zodat we 2021 goed kunnen beginnen.  

U kan ons ten allen tijde bereiken op het centraal nummer van ons rusthuis voor al uw vragen en bezorgdheden. 

Hou het veilig en gezond. 

 

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiële zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.