Via deze weg willen wij U op de hoogte brengen van het algemeen bezoekverbod in onze woonzorgcentra. Deze maatregel werd opgelegd door het Agentschap Zorg & Gezondheid ter bescherming van onze bewoners en de medewerkers.

FaceTime met de bewoners en het op-/afhalen van de was kan op afspraak.

Wij zijn er ons van bewust dat dit geen aangename maatregel is maar trachten hiermee het COVID-19 buiten onze woonzorgcentra te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking.

Recente activiteiten

10 initiatieven

Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom heeft onder de stimulerende impulsen van de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis 10 initiatieven opgezet.

Met deze initiatieven wil Vzw Bejaardenzorg De Lindeboom tegemoet komen aan de huisvestigings- en zorgnoden van de senior in dagopvang tot de residentiƫle zorg voor zwaarzorgbehoevende ouderen uit de regio van de Oostkust.