Visie

Wij, beheerders en medewerkers van Vzw De Lindeboom, willen aan alle ouderen die nood hebben aan opvang, verzorging, begeleiding of veiligheid een aangepaste woonvorm aanbieden.

Vzw De Lindeboom wil evolueren van “een huis in de straat” naar “een straat in het huis”, waarin de bewoners alle kansen krijgen om zichzelf te zijn, zich thuis te voelen én gelukkig te zijn.

Streven naar een totaalzorg en een geïntegreerde samenwerking.

Wij streven naar een totaalzorg waarbij alle medewerkers elke dag vanuit een liefdevolle houding kwalitatieve zorg aanbieden met respect voor de privacy en de eigenheid van de individuele persoon.

Wij streven naar een geïntegreerde samenwerking die gekenmerkt wordt door openheid en overleg met alle betrokkenen. Onze gemotiveerde en deskundige medewerkers hebben de opdracht om met de nodige soepelheid en verantwoordelijkheidszin dagelijks in te spelen op de noden van de oudere . Wij willen alle medewerkers de nodige ruimte, vorming en middelen bieden om zich te ontplooien in hun opdracht.

Door de samenwerking met vrijwilligers, professionelen, scholen en andere externe organisaties trachten wij alle mogelijkheden te bieden om sociale contacten te stimuleren en te onderhouden.

De eenvoudige maar duidelijke organisatiestructuur is een bewuste keuze van het beleid om tegen financieel haalbare voorwaarden in te spelen op de actuele en evoluerende noden in de ouderenzorg.