Fotoreportage maart 2021

In het begin van de maand vierden we eeuweling Marie-Thérèse Deleuze. Samen met de bewoners van haar afdeling maakten we er een fijne verjaardag van.

Alle bewoners kregen eitjes met spek bij het ontbijt.

Op elke afdeling werd er gezweet en gezwoegd tijdens de gymnastiek.

Ons cafeetje was weer meermaals open voor alle bubbels. Er werd gezongen en gepraat bij een heerlijk drankje en hapje. Enkele bewoners konden er al genieten van een steak naar keuze met frietjes en champignonroomsaus.

Er werden voor elke afdeling bingonamiddagen georganiseerd.

Wanneer het even kon genoten we van de eerste lentezon.